الکترود کار پلاتین ال شکل با مغزی ۵ میلیمتری LPT-5S/N

الکترود کار پلاتین ال شکل با مغزی 2 میلیمتری سوئیسی.

مشخصات:

توضیحات

از کاربردهای این الکترود می­توان به روش­های الکتروشیمیایی کوپل شده با طیف سنجی یا همان روش­های Spectroelectrochemistry از جمله تکنیک مفید و پرکاربرد Electrochemiluminescence و مواردی که در آن سطح الکترود کار باید مستقیما در برابر منابع تابش مختلف مانند UV، IR و … قرار بگیرد، اشاره نمود. با استفاده از الکترودهای ال شکل علاوه بر امکان کوچک سازی سل و استفاده از حجم کمتر مواد شیمیایی، مساحت سطح بزرگی نیز قابل دسترسی می­باشد. این محصول در دو نوع یک پارچه و یا با سر جدا شونده ( برای استفاده در تصویر برداری SEM) قابل سفارش می باشد.