الکترود کار پلاتین دیسکی چرخان با مغزی ۲ میلیمتری PRDE-PT2

الکترود کار پلاتین دیسکی چرخان با مغزی 2 میلیمتری سوئیسی. این الکترودها برای بررسی ساز و کار واکنش­های الکتروشیمیایی در محیط­های آبی و آلی در سرعت چرخش­های متفاوت کاربرد دارند. لطفا در هنگام سفارش این الکترودها به نوع دستگاه خود دقت فرمایید. محصول حاضر منحصرا مناسب برای دستگاه های PINEresearch مدل MSR می­باشد.

 

مشخصات:

توضیحات

این الکترودها برای بررسی ساز و کار واکنش­های الکتروشیمیایی در محیط­های آبی و آلی در سرعت چرخش­های متفاوت کاربرد دارند. لطفا در هنگام سفارش این الکترودها به نوع دستگاه خود دقت فرمایید. محصول حاضر منحصرا مناسب برای دستگاه های PINEresearch مدل MSR می­باشد.